ทรัพย์สินทางปัญญา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

ปี พ.ศ. ทรัพย์สินทางปัญญา (ผลงาน)
สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์
2564 3 4 3
2563 3 6 3
2562 3 6 3
2561 3 6 3
2560 3 5 3
2559 3 5 3
2558 3 4 -
2557 3 4 -
2556 3 4 -
2555 - 5 -
   หมายเหตุ : คลิกตัวเลขเพื่อดูรายละเอียด