ทรัพย์สินทางปัญญา

ปี พ.ศ. ทรัพย์สินทางปัญญา (ผลงาน)
สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร
2562 10 38
2561 11 45
2560 11 46
2559 11 48
2558 11 45
   หมายเหตุ : หากต้องการทราบรายละเอียดทรัพย์สินทางปัญญาให้คลิกที่จำนวนผลงานนั้นๆ