งานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์

ปี พ.ศ. งานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ (ผลงาน)
2564 12
2563 20
2562 14
2561 13
2560 12
   หมายเหตุ : หากต้องการทราบรายละเอียดงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ให้คลิกที่จำนวนผลงานนั้นๆ