บทความที่ได้รับการตีพิมพ์

ปี พ.ศ. จำนวนบทความ (เรื่อง)
TCI Scopus ISI
2564 34 54 79
2563 63 69 121
2562 51 93 69
2561 25 79 75
2560 36 47 47
   หมายเหตุ : หากต้องการทราบชื่อบทความให้คลิกที่จำนวนบทความนั้นๆ